Docent

“Aarden in een drukke, verwachtingsvolle maatschappij.” 

Mandy is een yogadocent met als levensmotto “Be the change you wish to see in the world.” Deze veel aangenomen spreuk is afgeleid van de mooie woorden van Mahatma Gandhi (1869-1948)All the tendencies present in the outer world are to be found in the world of our body. If we could change ourselves, the tendencies in the world would also change. As a man changes his own nature, so does the attitude of the world change towards him. This is the divine mystery supreme. A wonderful thing it is and the source of our happiness. We need not wait to see what others do.’

Voor haar staat voorop dat het leven een lange leerlijn is. De docent blijft immers ook altijd een leerling. Yoga is geïntegreerd in haar leven gebaseerd op het achtvoudige pad van de Indiase wijsgeer Patañjali. In haar lessen staan de asana’s (houdingen) centraal, maar wordt dit achtvoudige pad meegenomen zodat de beoefenaars verbinding en eenheid kunnen zien in het geheel. 

Er is maar één yoga die in de essentie draait om de verbinding met jezelf, inclusief alle tegenstellingen die daarbij langs komen, om uiteindelijk balans te vinden in het bestaan. Dit kan al resultaat geven door eenmaal in de week een les yoga te volgen. Haar lessen zijn gebaseerd op de Ashtanga Vinyasa series. Deze actieve manier van yoga wordt verder toegelicht onder het kopje: yoga les/yoga class. 

Mandy heeft de opleiding tot yoga docent gevolgd in een Ashram in de Secret Valley in Peru. Hier heeft zij de grondbeginselen geleerd van de yoga filosofie, evenals de verschillende asana’s (houdingen). Zij is gecertificeerd en gebonden aan de Yoga Alliance®. Haar diploma’s worden wereldwijd erkent en ze kan de lessen in het Nederlands en in het Engels verzorgen. 

Haar passie ligt bij reizen, waardoor zij in meerdere landen en alle continenten heeft aangedaan. Hierdoor verschillende stromingen en manieren van yoga heeft mogen ervaren.